இளம் கட்டிடத் தொழிலாளியை ஓத்த முதலாளியும், அவரது மகனும் – 3

கட்டிட தொழாளியான கேசவன் அந்த தொழில் அதிபருடன் உல்லாசமாக இருந்துவிட்டு அவருடைய கவர்ச்சியான மகன் சூர்யா வை பார்த்து மயங்கினான்.

இளம் கட்டிடத் தொழிலாளியை ஓத்த முதலாளியும், அவரது மகனும்- 2

கூலித் தொழிலாளி கேசவன், தன் அழகு முகம், கவர்ச்சியான உடம்பால் முதலாளியையே மயக்கி அவருடன் ஓரினக் காம உறவு கொண்டான்.

இளம் கட்டிடத் தொழிலாளியை ஓத்த முதலாளியும், அவரது மகனும் -1

தொழிலதிபரான அப்பாவும், நன்கு படித்த அவரது மகனும், தங்களிடம் வேலை செய்து வந்த மன்மதனைப் போன்ற அழகான இளம் காளையிடம் மயங்கி, அவனை ஓத்து அனுபவித்த காம இன்பத்தை பற்றி சொல்லுகிறது இந்த கற்பனைக் குறுந்தொடர்.