காதலின் விதி வலியே! காலம் கைக்கூடின் அனைத்தும் சுகமே!! – 2

இதில் ஒரு காதல் ஜோடி குடும்பத்தில் நடந்த காதல் காமம் சண்டை என அனைத்து கலந்து இருக்கும் ஒரு காமக்கதை பார்க்க போகிறோம்.

காதலின் விதி வலியே! காலம் கைக்கூடின் அனைத்தும் சுகமே!! – 1

இது ஒரு காதல் ஜோடிகளின் குடும்பத்தில் நடக்கும் காதல், காமம், குடும்ப சண்டை, போராட்டம் என அனைத்தும் கலந்த கலவையாய் அமையும் ஒரு கதை.