காதலி அவள் அம்மா மற்றும் நான் 2

இரண்டாம் பாகத்தில் என் காதலியின் அம்மாவை எப்படி ஓக்கிறேன் என்பதை விவரமாக சொல்லியிருக்கிறேன். அவள் அம்மாவின் ஆசையை என்னை ஊற்றி கொழுந்து விட்டு எரிய விட்டு..அதை என் சுண்ணியால் அணைத்த கதை இது.

காதலி அவள் அம்மா மற்றும் நான் – 1

என்னை காதலித்து ஏமாற்றி அசிங்க படுத்திய என் காதலியையும் அவளது அம்மாவையும் எனது ஆசைக்கு இணங்க வைத்து பலி வாங்கிய கதையின் தொகுப்பு.