கண்ணுக் குட்டிக்கு பதில் பசுமாடு -2

kamakathai – மாமியும் முறை பெண்ணும் அவர்கள் அறையில் படுத்துக் கொண்டார்கள். நடு இரவில் என் சுன்னியை வெளியே எடுத்து உருவ ஆரம்பித்தேன்

கண்ணுக் குட்டிக்கு பதில் பசுமாடு

kamakathai – நான் என்னுடைய இருபதாவது வயதில் என் மாமாவின் மனைவியுடன் கழித்த காம அனுபவங்களை பற்றி இக்கதையில் சொல்லப் போகிறேன்.