கணவரின் சம்மதத்தோடு அவரின் மனைவிக்கு குழந்தை வரம் குடுத்தேன் – 2

குழந்தை பாக்கியம் இல்லாத கணவன் கேட்டுகொண்டதால் அவங்க இருவரது சமததுடன் அவர் மனைவியும் நானும் உடல் உறவு செய்துகொண்டு குழந்தை பாக்கியம் பெற்றது.

கணவரின் சம்மதத்தோடு அவரின் மனைவிக்கு குழந்தை வரம் குடுத்தேன்

திருமணம் ஆகி குழந்தை இல்லாத கணவர் கேட்டுகிட்டதால் அவங்க ரெண்டு பேர் சமதத்தோடு அவர் மாணவியை ஓத்து குழந்தை கொடுத்தேன்.