கணவரின் என் ஆசை நண்பன் 2

சென்ற பகுதியின் தொடர்ச்சியாக என் கணவர் எங்களை பார்த்து கை அடிச்சிகிட்டு இருந்தார். அவரது நண்பன் என் புண்டை இல் நுழைத்து சுகம் கொடுத்தான்.

கணவரின் என் ஆசை நண்பன்

இந்த கதை என் நண்பனின் வாழ்கையில் நடந்த உண்மை கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணி சொள்ளினிருக்கென் படித்து விட்டு உங்கள் கருத்தை சொல்லுங்கள் வாங்க கதைக்கு போகலாம் வாங்க நண்பர்களே