கணவன், மனைவி மற்றும் நான் – 2

இந்த பாகத்தில் கணவனும் மனைவியும் எப்படி என்னுடன் செக்ஸ் செய்தார்கள், அவன் முன்னாடி எப்படி மனைவியை ஒத்தேன் என்று பார்க்க போகிறோம்.

கணவன், மனைவி மற்றும் நான் – 1

இந்த கதை கணவன், மனைவி மற்றும் எனக்கும் நடந்த சம்பவம். கணவன் முன் மனைவி எப்படி தன் ஆசையை தீர்த்துக்கொள்கிறாள், அவள் கணவன் எப்படி கக்ஓல்ட் ஆசையை தீர்த்துக்கிட்டான் என்பதே.