கணக்கு டீச்சர் மதுமிதா – 2

என்னோட டீச்சர் மதுமித்ஹ்டா கூட எனக்கு எப்படி காமம் ஏற்பட்டது அவ குண்டியில் எப்படி கஞ்சியை ஊற்றினேன் என்று போன பகுதியில் படித்து இருப்பீர்கள் அதன் தொடர்ச்சி.

கணக்கு டீச்சர் மதுமிதா – 1

இது எனது டீச்சர் மதுமிதா கூட நடந்த காம கதை. எப்படி அவ குண்டியில் கஞ்சியை ஊற்றினேன் என்று சொல்ல போகிறேன்.