கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 4

இது தான் இந்த உண்மை சம்பவத்தை இறுதி பகுதி. இதில் எப்படி என் பெரியம்மாவை உணமயில் ஓத்து அவளை துடிக்க விட்டு காமத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்தேன் என்பதை காண்போம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 3

இந்த பகுதியில் நான் எப்படி என் பெரியம்மாவை என் அசைக்கு இணங்க வைத்து முதல் இரவு நடத்தி அனுபவித்து கொண்டேன் என்றும் அதன் பின் நடந்தவை என்னவென்றும் பார்ப்போம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 2

இந்த பகுதியில் நான் எப்படி என் கொழுத்த பெரியம்மாவை அவள் விறல் போடும் வீடியோவை வைத்து மடக்கி. அவள் கூதியில் என் விறலை விட்டு, அவளை எப்படி எல்லாம் படாதப்பாடு படுத்தினேன் என்பதை பார்க்கலாம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 1

இது எப்படி நான் என் சொந்தக்கார பெண் ஆனா என் பெரியம்மாவை மயக்கி என் ஆசைக்கு இணங்க வைத்து. அவளை எப்படி எல்லாம் அனுபவித்து ருசித்தேன் என்பதை பார்ப்போம்.