காமம் ஒரு போதை – 7

வணக்கம். நான் உங்கள் மதுமித. போன பகுதின் தொடர்ச்சியாக என் மாமாக்குடா என் பெரியப்பா விட்டு அண்ணன் கூட எப்புடி என் காம உணர்வை பாக்கந்தேன் என்பதை பார்ப்போம்..

காமம் ஒரு போதை – 6

போன பகுதின் தொடரிச்சீயாக ராஜா அண்ணன் என்னவெல்லாம் பண்ணன் என்று இந்த பகுதியில் பார்க்குலாம்

காமம் ஒரு போதை – 5

போன கதையின் ( காமம் ஒரு போதை -4) தொடர்ச்சியாக மேலும் சித்தப்பவும் மாமாவும் என்னை எப்புடிலாம் ஒத்துனர். சேகர் மாமாவும் அம்மாவும் ஒத்தத்தை பார்த்து அண்ணன் என்னை எண்ணலாம் பண்ணன் என்று இந்த கதைல பாக்குலம்

காமம் ஒரு போதை – 3.1

என் திருமண வாழ்க்கையில் நான் அடைந்த இன்பங்களை, சுகங்களை உங்கள் உடன் பாக்கந்துகொள்ள உள்ளலேன். எவ்வருலாம் என் குடுப்பதினார் என்னை ஒத்தனார் என்று பாக்குலம்.

காமம் ஒரு போதை – 4

போன பகுதின் தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் நான் தூங்கி எலுந்த பிறகு எவ்வாறு, சித்தப்பாவும், சேகர் மாமாவும் என்னை சீண்டி, என் காமத்தை அதிகரித்தர்கள், என் வேக்கத்தை பொக்கின்னார்க்ல என்று பார்க்கலாம்

காமம் ஒரு போதை – 3

இந்தப் பகுதியில் நான் முதன்முதலாக உடலுறவு கொண்டதை பார்ப்போம். சித்தப்பவும், அவர்கூட வந்த முத்து மாமாவும் என்னையும் எப்புடி ஒத்தங்கனு.

காமம் ஒரு போதை – 2

நான் உங்கள் மதுமிதா போன பகுதியில் என் அம்மாவின் இல்லற வாழ்க்கை பத்தி நான் தெரிந்து கொண்டேன். அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் பார்ப்போம்…

காமம் ஒரு போதை – 1

இந்த பாகத்தில் என் வாழ்க்கை யில் எவ்வாறு என் அம்மா எனக்குள் காமத்தை விதைத்தாள் என்று விரிவாக பார்க்க போகிறோம்.