கமலாவை பிழிந்த கதை – 2

பாட்டி வீட்டுக்கு சென்ற பொழுது எதிர்பார்க்காத விதமாக எனக்கு நடந்த சம்பவத்தை முதல் பகுதியில் சொல்லி இருந்தேன், என்னோட திருமணம் ஆகாத சித்தியுடன் நடந்தவை.

கமலாவை பிழிந்த கதை – 1

இந்த காமகதை என் பாட்டி வீட்டிற்க்கு போனபோது எதிர்பாராத விதாமாக நடந்த காம சம்பவம். என் சித்திக்கும் எனக்கும் நடந்தது.