கல்லுரி காம கனிகள் – 2

நான் பிரியாவை கல்லூரியில் வைத்து ஓக்கும்போது காவல் பார்பதாக சொல்லிவிட்டு நந்தினி நான் ஓப்பதை பார்க்க இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

கல்லூரி காம கனிகள் – 1

கல்லூரி முதலாம் ஆண்டு படிக்கும் என் வகுப்பில் ப்ரியா என்ற காம பிசாசு இருக்கிறாள் பார்க்க சுமாரா இருந்தாலும் உடல் அம்சமா இருக்கும் அதன் தொடர்ச்சி.