கல்லூரி கலவி கதைகள் – 3

எனது கல்லூரி படிக்கும்போது நடந்த காம கதையை இந்த தொடரில் சொல்லி வருகிறேன், இந்த பாகத்தில் அதன் தொடர்ச்சியை தொடர்ந்து படியுங்கள்.

கல்லூரி கலவி கதைகள் – 2

கல்லூரி படிக்கும்போது எனக்கு ஏற்பட்ட செக் அனுபவங்களை உங்களிடம் சொல்வது மகிழ்ச்சி, இரண்டாம் பாகத்தில் என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம்.

கல்லூரி கலவி கதைகள்

நான் டிப்ளமோ எலெக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கும்போது நடந்த கதை. அங்கு இருக்கும்போது என் தோழிகள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கூட பண்ண அனுபவங்கள்.