கல்லாரி காலத்தில் கிருத்திகாவுடன் கசமுசா-2

முதல் பகுதியின் தொடர்ச்சியாக நான் அவளோட சிம்மிச தூக்கிவிட்டு அவளோட தொப்புளின் தரிசனத்தை பார்க்க அதில் முத்தம் கொடுத்து அதன் பின் காமத்தை தொடர்ந்த கதை.

கல்லாரி காலத்தில் கிருத்திகாவுடன் கசமுசா-1

இது கல்லிர்யில் நடந்த கதை, நடந்து எட்டு வருடங்கள் ஆகிவிட்டது, கிருத்திகாவின் சமதத்டின் பெயரில் எழுதிகிறேன். அவளும் திருச்சியை சேர்ந்தவள்.