கள்ள பருந்து – 6

மீனா என் அலுவலக தோழி.. அவள் எப்படி என் வாழ்க்கையில் நுழைந்தாள் என்று சொல்கிறேன்.. உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்.

கள்ள பருந்து – 5

இந்த பகுதியில் என் தோழி சுஜியின் மகள் காவியாவை தொட்டதை சொல்லி இருக்கிறேன். காவியா படித்த பெண்.. சமீபத்தில் குழந்தை பெற்றவள்.. ஏன் என்னிடம் படுத்தாள் என்பதை சொல்லி இருக்கிறேன்.

கள்ள பருந்து – 4

சுஜி என் தோழி. தப்பான தொழில் செய்தாலும். வாங்கும் காசுக்கு உண்மையாக இருப்பவள். எனக்காக எதுவும் செய்பவள். பலமுறை அவளை அனுபவித்து இருக்கிறேன் அதில் ஒன்றை இதில் சொல்லி இருக்கிறேன்.

கள்ள பருந்து – 3

இந்த பகுதியில் என் தம்பி மனைவியை முதன் முதலில் எங்கே சந்தித்தேன் அவளை எப்படி மடக்கினேன் என்பதையும் சொல்லி இருக்கிறேன்.

கள்ள பருந்து – 2

போன அத்தியாயத்தில் என் தம்பி மனைவி என்னுடன் சேர்ந்ததை சொன்னேன். இதில் அவளை எந்தம்பிக்கு கட்டிவைக்க என்னவெல்லாம் செய்தேன் என்று சொல்கிறேன்.

கள்ள பருந்து – 1

பருந்து ஒரு கள்ள பறவை. இரை கண்ணில் தெரிந்தால். அதை அடைய என்ன வேண்டுமானாலும் பண்ணும். இரை தானே வந்து தன்னிடம் மாட்டும்படிசெய்யும். மனிதர்களை ஏமாற்றும் வல்லமை பெற்றது. இதில் என் தம்பி மனைவி எப்படி இந்த கள்ள பருந்துவிடம் சிக்கினாள் என்பது இந்த கதை