கணவனின் ஆசைக்கு இணங்க – 2

முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியாக கணவன் வேறு ஒருத்தனுக்கு தனது மனைவியை ஒழுக்க அனுப்பி வைத்தான் தொடர்ந்து படியுங்கள்.

கணவனின் ஆசைக்கு இணங்க – 1

இந்த கதையில் என் மனைவியை வேறு ஒருவன் உடன் ஒழுக்க வைத்த உண்மை கதை பற்றி உங்களுடன் பகிரி கொள்கிறேன் நிங்கள் படித்து உங்கள் கருத்தை தாருங்கள் நன்றி வணக்கம்