காத்துப் போன பலூன்-2

எனது மேனேஜர் கூட ஏற்பட்ட ஆண் ஓரின சேர்க்கை கதையின் தொடர்ச்சி இது. நான் அவரது பூளை தொட்ட பொது அவருக்கு கஞ்சி வந்துவிட்டது.

காத்துப் போன பலூன்-1

எங்கள் மேனேஜருடைய பூளைத் தொட்டவுடனே அவருக்குக் கஞ்சி வந்து விட்டது. அதை நான் சரி செய்தபோது ஏற்பட்ட வித்யாசமான அனுபவமும் அதனால் கிடைத்த புதிய ஓரினச் சேர்க்கை நண்பர்களும்.