இரவின் மடியில் – 4

சென்ற பாகத்தில் மீனு, ஃபாத்திமா இருவரும் எவ்வாறு என்னிடம் செக்ஸ் வைத்துக் கொண்டனர், அவர்களது லெஸ்பியன் உறவு பற்றி என்னிடம் கூறியதைப் பற்றிப் பார்த்தோம். இந்த பகுதியில் அவர்கள் இருவரையும் சேர்த்து எப்படி கதறக் கதற ஓத்தேன் என்று கூறுகிறேன்.

இரவின் மடியில்- 3

நான் மீனுவை ஒரு பக்கம் ஃபாத்திமா உடன் ஒரு பக்கம் என மாறி மாறி ஓத்து கொண்டு இருக்க ஒரு மாதம் நன்றாக சென்று கொண்டிருந்தது.

இரவின் மடியில் – 2

முந்தைய பகுதியில் மீனுவை எப்படி ஓத்தேன் என்று கூறியிருந்தேன். இந்த பகுதியில் ஃபாத்திமா வை எப்படி ஓத்தேன் என்று கூறுகிறேன். அதன் தொடர்ச்சி இது.

இரவின் மடியில் – 1

இந்தக் கதையில் என்னுடன் வேலைப் பார்க்கும் பெண்களை எப்படி ஓத்தேன் என்பதை தொடர்கதையாக கூற உள்ளேன்.