இளைஞனின் வெறியடாடம் – 2

இந்த தொடரில் அவளை எப்படி புண்டையை கிழித்து சூத்தடித்தேன் என்று கூறியுள்ளேன். தொடர்ந்து சூத்து கிழ்த்தேன் என்றேன் என்று பார்க்கலாம்.

இளைஞனின் வெறியாட்டம்

ஒரு காம வெறி பிடித்த இளைஞனும் பல வருடம் கனவனால் காம சுகம் ஆண்டியும் ஒன்றாக இருந்தால் என்ன செய்வார்கள் என்பது தான் கதை