இளமை காலமும் உல்லாச நேரமும் – 4

ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்த இளைன்கர்கள் எப்படி அந்த ஊரில் இருக்கும் இளம்பெண்களுடன் காமத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று இந்த தொடர்கதையில் பார்க்கலாம்.

இளமை காலமும் உல்லாச நேரமும் – 3

என்னுடைய நண்பர்களும் நானும் சேர்ந்து எங்கள் ஊரில் இருக்கும் பெண்களை எப்படி ரசித்து ருசித்து காமம் கொண்டோம் என்று இந்த தொடர் கதையின் இந்த பக்கத்தில் பார்க்க போகிறோம்.

இளமை காலமும் உல்லாச நேரமும் – 2

என் நண்பர்களும் நானும் எங்கள் ஊரில் உள்ள பெண்களை எப்படி ரசித்துருசித்தோம் என்பதை ஒரு காம தொடர் கதையாக கூறுகிறேன்..

இளமை காலமும் உல்லாச நேரமும் – 1

என் பெயர் அருண் என் சொந்த ஊர் சத்தியமங்கலம். என் நண்பர்களும் நானும் எங்கள் ஊரில் உள்ள பெண்களை எப்படி ரசித்து ருசித்தோம் என்பதை ஒரு தொடர் கதையாக கூறுகிறேன்..