கிரிஜா வனஜா, ரமேஷ் சுரேஸ் 1

வனஜா கிரிஜா இவங்க ரெண்டு பேரும் எதிர் வீடு தோழிகள். இவரும் ஒன்னக இருப்பார்கள் ஒன்னாக சாப்பிடுவார்கள் இவளுக்கு ஒன்னு என்றால் ஒருத்தி ஒடுவல் அவளுக்கு ஒன்னு என்றால் அவள் ஒடுவள். இவர்கலலுகு மகன்கள் ஒருவன் பெரைய கிரிஜா மகன் ரமேஷ்.

வனஜா கிரிஜா, ரமேஷ் சுரேஸ் 2

tamil kudumba kamakathaikal - பாலில் கலந்த காதிரையை எடுத்துகொண்டு அம்மா மகனை நோக்கி சென்றால். குனிந்து அவளுக்கு அதை கொடுக்கும்போது அவள் முளை தெரிய வேண்டும் என்று தெளிவாக இருந்தால். மகன் பாலை வாங்கும்போது அந்த அழகு முலைகளை பார்த்தான்.

கிரிஜா வனஜா, ரமேஷ் சுரேஸ் 1

tamil sex story - வனஜா கிரிஜா இவங்க ரெண்டு பேரும் எதிர் வீடு தோழிகள். இவரும் ஒன்னக இருப்பார்கள் ஒன்னாக சாப்பிடுவார்கள் இவளுக்கு ஒன்னு என்றால் ஒருத்தி ஒடுவல் அவளுக்கு ஒன்னு என்றால் அவள் ஒடுவள். இவர்கலலுகு மகன்கள் ஒருவன் பெரைய கிரிஜா மகன் ரமேஷ்.

Scroll To Top