கிராமத்து விருந்து 4

கிராமத்துக்கு சென்ற ரீனாவும் ரத்னவும் நான்காம் நாள் ரத்னாவின் அண்ணனை ரத்னா ஓத்த கதை இது. ரத்னாவிற்கு ரீனா உதவ இருவரும் ராசுவை ஏமாற்றி அவனை ஓத்த கதையின் விளக்கம்

கிராமத்து விருந்து 3

ரீனாவும் நானும் எங்கள் கிராமத்தில் இருந்த மூன்றாம் நாள் நடந்த சம்பவங்களை தொகுத்து எழுதியிருக்கும் கதை இதை. நாள் மூன்றில் நான் பொன்னமாவை நாக்கு போட வைத்ததும்.

கிராமத்து விருந்து 2

நானும் ரீனாவும் முத்துவை மறுபடியும் ஆசை தீர ஓத்தோம். பின்னர் என் அண்ணன் எங்கள் வீட்டின் வேலைக்காரியை பண்ணுவதை பார்த்து ரீனா அவனை பண்ண வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால்

கிராமத்து விருந்து 1

நானும் என் தோழி ரீனாவும் எங்கள் சொந்த ஊர் சென்று அங்கு நடத்திய காம களியத்தின் தொகுப்பு இந்த கிராமத்து விருந்து.