எட்டு வருட காத்திருப்பை பூர்த்தி செய்த ஸ்ரீ ரெட்டி 3

இந்த பகுதியில் ஸ்ரீ ரெட்டி எப்படி எட்டு வருஷம் முன்பு கன்னி கழிந்ததை சொல்லி அவள் புண்டையை இன்று வரை குத்தி கிழித்தேன் என்று சொன்னால்.

எட்டு வருட காத்திருப்பை பூர்த்தி செய்த ஸ்ரீ ரெட்டி 2

இந்த பகுதியில் ஸ்ரீ ரெட்டிக்கு பழக்கம் இல்லாத வாய் வேலையை செய்ய வைத்து எப்படி என் சுன்னிக்கு சுகம் கொடுத்தேன் என்று சொல்கிறேன்.

எட்டு வருட காத்திருப்பை பூர்த்தி செய்த ஸ்ரீ ரெட்டி 1

ஐயோ இன்னைக்கு மட்டும் ஏதாவது ஆண்டி கெடச்சா ஓக்க நல்லா இருக்குமே என்று நினைத்துகொண்டு இருந்த வேலை ஸ்ரீ ரெட்டி கண்ணில் பட்டாள், ஆவலுடன் நடந்த புண்டை கதை இது.