எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும் – 3

சரிதா அக்காவை எப்படி வித விதமாக ஓத்தேன் என்று எழுதியுள்ளேன் இந்த மூன்றாம் பகுதியில் தொடர்ந்து எழுதி இருக்கிறேன் படித்து மகிழுங்கள்

எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும் – 2

இந்த பாகத்தில் நான் சரிதா அக்காவுடன் விளையாண்ட காம லீலைகளை எழுதியுள்ளேன் படித்து மகிழுங்கள்.

எதிர்வீட்டு சரிதா அக்காவும் நானும்

எதிர்வீட்டில் குடியிருக்கும் சரிதா அக்காவை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை கதையில் காமம் படித்து மகிழுங்கள்.