எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: கார்த்திக்கின் எழுச்சி

இது “எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்” கதைகளின் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி பகுதி. இந்த பகுதி ஒட்டு மொத்த கதையின் முடிவுரை போன்றது. அவன் எதிர்பாராத சம்பவம் ஒன்று நிகழ்ந்து அவன் வாழ்க்கையையே புரட்டி போட்டது.

எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: கவிதா ஆண்ட்டி

இது “எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்” கதைகளின் நான்காவது பகுதி. முதல் பகுதியில் கார்த்திக் எதிர் வீட்டு ஆண்டியால் கீதா மிஸ்ஸை ஓழ்க்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது, அடுத்த இரண்டு பகுதிகளில் அவன் கனவிலும் எதிர்பார்த்திரா அவன் அம்மாவையே ஓழ்க்கும் வாய்ப்பு கிட்டியது.

எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: பவித்ரா அம்மா2

இது எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: கீதா மிஸ் கதையின் தொடர்ச்சி. போன இரண்டு பாகத்திலும் கார்த்திக் கீதா மிஸ்ஸை ஓழ்த்த பிறகு இக்கதையில் அவன் அம்மாவை எப்படி ஓழ்க்கிறான்.

எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: பவித்ரா அம்மா

இக்கதை எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: கீதா மிஸ் தொடர்ச்சி. தொடர்ந்து அடுத்தநாள் கார்த்திக் எப்படி கீதா மிஸ்ஸை ஓழ்க்கிறான் அதனை தொடர்ந்து கவிதா ஆண்டியால் அவனுக்கு இன்னொரு காம அரசியின் ஓழ் எப்படி கிடைக்கிறது.

எதிர்வீட்டு ஆண்டியால் விளைந்த காமங்கள்: கீதா மிஸ்

இந்த கதையில் கார்த்திக் என்பவன் எப்போதும் எதிர்வீட்டு ஆன்டியை பார்த்து கையடிப்பவன், ஒருநாள் அதனாலேயே அவனுக்கு அவனின் கீதா மிஸ்ஸை ஒக்கும் வாய்ப்பு கிட்டுகிறது அதுமட்டுமில்லாமல் அவன் நினைத்து பார்க்க முடியாத நிகழ்வெல்லாம் நேர போகிறது.