எதிர் பார்த்த சுகம் பாகம் 3

நானும் என் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணும், எப்படி பழகினோம், மற்றும் அவளை நான் எப்படி காமத்தில் ஆட்கொண்டேன் என்று இங்கு கூறுகிறேன்

எதிர் பார்த்த சுகம்-பாகம்-2

முதல் பாகத்தில் அவளை பாவாடையில் கண்டுகளித்தேன், இப்போ இரண்டாம் பாகத்தில் அவளை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டுசெல்ல நான் செய்த லீலையையும், நான் கண்ட இன்பத்தையும் அவளுக்கு நான் கொடுத்த இன்பத்தையும் இங்கு பதிவிடுகிறேன்.,

எதிர் பார்த்த சுகம்

நானும் என் பக்கத்து வீட்டு பெண்ணும் எதிர் பாராமல் சேர கிடைத்த வாய்ப்பு மற்றும் எந்த வாய்ப்பை நான் எப்படி பயன்படுத்தினேன் என்று இக் கதையில் பதிவேற்றுகிறேன்.