என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 7

நான் இருவரும் தோட்டத்தில் நடந்தது பற்றி நினைத்து கொண்டே இங்கே பெரியஅம்மாவே தானாக வலையில் விழ பின் நடந்தது.

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 6

அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சென்ற கதையின் தொடர்ச்சி. அம்மா மற்றும் தங்கை அக்கா செய்யும் காமத்தை தொடர்ந்து பார்ப்போம் வாங்க.

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 5

அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சென்ற கதையின் தொடர்ச்சி. தூங்கி எழும்போது அம்மா துணி மாற்ற அவளை கட்டி அணைத்தேன் சித்தி வர சதம் கேட்டது..

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 4

அனைவருக்கும் வணக்கம் இது சென்ற கதையின் தொடர்ச்சி. என் அம்மா மற்றும் எனது தங்கச்சி கூட எப்படி காமம் ஏற்பட்டது என்று தொடர்வோம்.

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 3

இது குடும்ப சம்மந்தப்பட்ட கதை பெற்றெடுத்த தாய் மற்றும் உடன் பிறந்த சகோதரியை பற்றிய கதை.
இது என் வாழ்க்கையில் நடந்ததை இந்த தொடரில் பதிவிடுகிறேன்

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும் – 2

வாருங்கள் இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் தொடர்ச்சியாக என் அம்மா மற்றும் என் கூட பிறந்தவுலடன் வேறு என்ன எல்லாம் செய்தேன் என்று பார்க்கலாம்.

என்னை பெற்றவளும் என்னோடு பிறந்தவளும்

இந்த காம கதையில் என்னை பெற்று எடுத்த என் அம்மா மற்றும் என் கூட பிறந்த தங்கை கூட நடந்த காம சம்பவத்தை உங்களிடம் சொல்ல போகிறேன்.