என்னை கன்னி கழித்த என் மகன் – 4

என் மகன் எவ்வளவு என்னை கன்னி கழித்தான் என்று கடந்த பாகங்களில் சொல்லிருந்தேன். இதில் அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்து அடுத்து நாங்கள் எப்படி எல்லாம் உடலுறவில் ஈடுபடோம் என்று பார்போம்.

என்னை கன்னி கழித்த என் மகன் – 3

என் மகன் எவ்வளவு என்னை கன்னி கழித்தான் என்று கடந்த இரண்டு பாகங்களில் சொல்லிருந்தேன். இதில் அதன் தொடர்ச்சியாக அடுத்து அடுத்து நாங்கள் எப்படி எல்லாம் உடலுறவில் ஈடுபடோம் என்று பார்போம்.

என்னை கன்னி கழித்த என் மகன் – 2

பொதுவாக எல்லாரும் கன்னி கழித்துதான் குழந்தையை பெற்றெடுப்பார்கள் நான் கன்னி கழியாமல் குழந்தையை பெற்றெடுத்து என் மகன் என்னை கன்னி கழித்தான்.

என்னை கன்னி கழித்த என் மகன்

எல்லாரும் கன்னி கழிந்தது கர்ப்பமாகி குழந்தையை பெள்று எடுப்பார்கள், ஆனால் எனக்கு கல்யாணத்திற்கு பிறகு கன்னி கழியாமலே கற்பமாகி ஆண்குழந்தை பெற்றேன்.