எங்கே என் தேவதை – 2

இத இரண்டாம் பகுதியில் திலீபன் சார் எடுத்தவுடன் மதனை கேள்விகளால் துளைத்தார், இப்படியே போக மதன் கண் சிவக்க தொடர்கிறது.

எங்கே என் தேவதை – 1

திருமணம் ஆகி அழகிய மனைவி, காதல் கல்யாணம், ஒரு பெண் குழந்தை, ஆனால் அதன் பின் எங்கள் குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட ஒரு விஷயம் காரணமாக நேர்ந்த காம சம்பவங்கள்.