எங்கள் தங்கச்சியை பகிர்ந்து கொண்டோம் – 6

வணக்கம் நண்பர்களே அஜய் எப்படி தங்கையை ஓத்தான் என்று சொன்னேன் தன் நண்பன் குமாரிடம் அஜய் தன் தங்கை ஓத்ததை எப்படி என்று சொல்லி மகிழ்ந்தான் எப்படி அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறினார் என்று பார்ப்போம்

எங்கள் தங்கச்சியை பகிர்ந்து கொண்டோம் – 5

வணக்கம் நண்பர்களே அஜய் எப்படி தங்கையை ஓத்தான் என்று சொன்னேன் தன் நண்பன் குமாரிடம் அஜய் தன் தங்கை ஓத்ததை எப்படி என்று சொல்லி மகிழ்ந்தான் எப்படி அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேறினார் என்று பார்ப்போம்

எங்கள் தங்கச்சியை பகிர்ந்து கொண்டோம் – 4

இந்தப் பகுதியில் பாலு விட்டில் என்ன நடந்தது அஜய் குமாரும் சலீமை சந்தித்தனர் சலீம் யார் என்பது பாலுவின் மூலம் தெரியும் அடுத்த இலக்கு சலீம் குடும்பம்தான்

எங்கள் தங்கச்சியை பகிர்ந்து கொண்டோம் – 3

இந்தப் பகுதியின் பாலுவின் ரகசியத்தையும் சொன்னதும் அவள் அக்கா எப்படி இருந்தால் அவளை எப்படி நாங்கள் கற்பனையில் ஓத்தோம் என்று சொல்கிறேன்.

எங்கள் தங்கச்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டோம் – 2

தங்கள் அம்மாவின் மேல் உள்ள வெறியை எப்படி தங்கை மீது காட்டி பகிர்ந்துகொண்டார்கள் அண்ணன்கள் இன்று பாலு வீட்டிற்கு போனோம் அங்கு என்ன நடந்தது

எங்கள் தங்கச்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டோம்

தங்கள் அம்மா மேல் உள்ள எப்படி தங்கள் மீது காட்டி அண்ணன்கள் பகிர்ந்து கொண்டார் என்பதே கதை இது முழுக்க தகாத உறவு விருப்பமில்லாதவர்கள் கடந்து செல்வது நல்லது