எங்க வீட்டு பாப்பாத்திகள் – 2

முந்தைய கதையில் எப்படி என் அம்மாவை மசியவைத்து அவளை ஓத்தேன் என்பதை சொல்லியிருந்தேன். அதன் தொடர்ச்சியாக நடந்த சம்பவங்களை இந்த கதையில் பார்க்கலாம்.

எங்க வீட்டு பாப்பாத்திகள் – 1

காதல் தோல்வியில் இருந்த என்னை என் அம்மாவும் அதையும் சேர்ந்து எப்படி அதில் இருந்து மீட்டர்கள் என்பதின் கதை தன் இது. முதலில் அம்மாவின் கதையை இதில் பகிர்ந்துள்ளேன்.