என்றும் அன்புடன் அண்ணன் – 2

எனது அண்ணனை என‌க்கு ரெம்ப பிடிக்கும். தினமும் அவனுடன் செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொள்கிறேன். அது எப்படி என்பதை கற்பனை கலக்காமல் உண்மையான நிகழ்வுகளை இங்கு கூறுகின்றேன்.

என்றும் அன்புடன் அண்ணன் – 1

எனது அண்ணனை என‌க்கு ரெம்ப பிடிக்கும். தினமும் அவனுடன் செக்ஸ் உறவு வைத்துக் கொள்கிறேன். அது எப்படி என்பதை கற்பனை கலக்காமல் உண்மையான நிகழ்வுகளை இங்கு கூறுகின்றேன்.