எனது தாம்பத்தியம் – 5 (நண்பன் மனைவி)

சென்ற பகுதியில் நான் நான் அவளோட இடுப்பை துடைத்துக்கொண்டு கையை இடுப்பின் நடுபகுதி இல் வைத்தேன், அப்படியே அந்த மதிப்பை பிடிக்க இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

எனது தாம்பத்தியம் – 4 (நண்பன் மனைவி)

அவளது கண்ணில் இருந்து கன்னத்தை தடவியபடி அப்படியே இதழ் க்கு சென்று முத்தம் கொடுத்து சுவைக்க ஆரம்பிக்க இந்த கதை தொடர்கிறது.

எனது தாம்பத்தியம் – 3 (நண்பன் மனைவி)

இது கதையின் மூன்றாம் பகுதி, இதில் நண்பனின் மனைவி கூட ஏற்படட்ட அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஆனால் தலைப்பு எனது தாம்பத்தியம்.

எனது தாம்பத்தியம் – 2 (நண்பன் மனைவி)

நான் உங்களுக்கு வினோ வான்மதி டீச்சர் கத போல் இருக்கும் உங்களு ஆதரவி தாருங்கள். இது எனது தாம்பத்திய அனுபவம்.

எனது தாம்பத்தியம் – 1

எனது தாம்பத்திய அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்ல ஆசை படுகிறேன், நான் பிஸ்னஸ் செய்கிறேன் திருமணம் செய்தல் பிஸ்னஸ் செய்ய தடை வருமோ என்று அர்ச்சம்.