எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 7 (முடிவு)

இது இந்த தொடரின் முடிவு பகுதி, எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் தொடர் உங்களுக்கு பிடித்து இருக்கும் என்று நம்புகிறேன், முடிவை தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 6

நீங்கள் பெரிதும் எதிர்பார்த்த “எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும்” கதையின் ஆறாவது பகுதி. இந்த கதை நான் தாமதம் செய்வதற்கு மற்ற கதை போல் ஆகிவிட கூடாது என்பதற்குத்தான். காத்திருந்ததற்கு நன்றி.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 5

அனைவருக்கும் வணக்கம், சாயிராவின் தொடர் கதை முடிந்து மீண்டும் அம்மா மகன் காம உறவு கதை எழுதி இருக்கிறேன். எப்படி இருக்கு என்று படித்துவிட்டு சொல்லுங்கள்.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 4

இந்த பகுதி கொஞ்சம் மாறுபட்ட விதத்தில் இருக்கும். கதையின் நாயகி லீலா சொல்வது போல இந்த கதையை எழுதி இருக்கிறேன்.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 3

ரெண்டு பசங்களும் பேசிக்கிறாங்க ஒருத்தன் கேகுரன் அம்மா புடவைல மேட்டர் அஹ இல்லை நைட்டில மேட்டர் அஹ என்று ஐயோ ரெண்டுதிலும் என்று சொல்ல இந்த பாகம் தொடர்கிறது.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 2

அனைவருக்கும் வணக்கம், எப்படியோ ஒரு வழியா சாயிராவின் கதை முடித்து மீண்டும் அம்மா மகன் காம உறவு எழுத வந்திருக்கிறேன். வாங்க.

எனது ஜட்டியும் இரு மகன்களும் – 1

ஒருவழியாக சாயிராவின் கதை முடிந்து மீண்டும் அம்மா மகன் உறவை வைத்து ஒரு கதை எழுதியிருக்கிறேன். சற்று மாறுபாட்ட விதத்தில், கதையின் நாயகி லீலாவின் வாயிலாக கதை சொல்லும்படி எழுதியிருக்கிறேன்.