எனதம்மாவின் பெயர் அசன் பாத்தி – 4

இந்த பாகத்தில் தொடர்ச்சியாக தூக்கம் கலைந்த கண்களை கசக்கி விழிக்க அம்மா கட்டிலில் நிர்வாமாக படுத்து இருந்தேன். அதன் தொடர்த்தி.

எனதம்மாவின் பெயர் அசன் பாத்தி – 3

முந்தய இரண்டு பாகங்களில் ரெண்டு வாசகர்களின் ஆசைகளை, அம்மாவையும் அக்காவையும் கூடி கொடுத்த குகன் ககொல்ட் மகனின் ஆசையை படிசிருபீங்க. இப்போ தொடர்ச்சி.

எனதம்மாவின் பெயர் அசன் பாத்தி – 2

வணக்கம் இந்த கதை என்னுடைய இன்னொரு வாசகன் என்னிடம் பகிர்ந்துகொண்ட கதை. இதுவரை இரண்டு வாசகர்களின் ஆசைகளை (அம்மாவையும் அக்காவையும் கூட்டி கொடுத்த குகன் மற்றும் கக்கோல்ட் மகனின் ஆசைகள்) படித்திருப்பீர்கள்.

எனதம்மாவின் பெயர் அசன் பாத்தி – 1

இந்த கதைய என்னோட வாசகரின் வாயிலாக எழுதி இருக்கிறேன். அம்மா கூட நடந்த செக் கதையை சொல்ல போகிறேன்.