என் வாழ்கையில் நடந்த சம்பவம் – 2

என் வாழ்கையில் நடந்த சம்பவம் பற்றிய தொடர் இரண்டாம் பாகம் நான் இன்னும் ஃபுல்லா சொல்லவில்லை கணவரை பார்த்து விட்டு ரூம் வந்து விட்டேன்… வந்து குளிக்க சென்றேன்….

என் வாழ்கையில் நடந்த சம்பவம்

என் பெயர் கீதா என்னுடைய வாழ்கையில் நடந்த சம்பவம் இது உண்மை கதை என் பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. என் ஊர் மதுரை பக்கம்.