என் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை – 3

இந்த பகுதியில் என்னோட அம்மா வேலைக்காரன் மற்றும் நெல் வியாபாரி என ரெண்டு பேருக்கும் தனது புண்டையை விரித்ததை பார்க்க போகிறோம்.

என் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை – 2

இப்பகுதியில் என்னோட வாயில் வேலை பார்க்கும் ஆட்களுக்கு புண்டையை விரதத்தை பத்தி உங்களுக்கு கூற போகிறேன். படிச்சிட்டு சொல்லுங்கள்.

என் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை

இந்த கதையில் நான் என் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை யை உங்களிடம் கூறுகிறேன். நான் யார் யார் கூட படுத்து புண்டை விரிச்சேன் என்பதை உங்களிடம் கூறுகிறேன்.