என் பெயர் முனியம்மா – 2

இது கணவனை இழந்து போராடும் ஒரு பெண், பார்க்க நடிகை சுகன்யா போல இருப்பேன், தொங்கும் முலைகளுடன் இருக்கும் பெண்ணின் இரண்டாம் பாகம்.

என் பெயர் முனியம்மா

இது என் வாழ்வில் நான் அனுபவித்த கதை. இது ஒரே பகுதி தான். ஆனால் இதே தலைப்பில் நான் சந்தித்த வெவ்வேறு நபர்களை பற்றி தொடர்ச்சியாக எழுத உள்ளேன்.