என் பழைய காதலன் என்னை அனுபவித்த கதை பகுதி 2

இந்த கதையில் என் புது காதலன் என்னை அனுபவிக்க மறுத்ததால் நான் பழைய காதலனுடன் வாங்கிய ஓளை ஒற்றியது படித்தால் உங்களால் கையடிக்காமல் இருக்க முடியாது இந்த கதையை படிக்கும் பொழுது உங்கள் காதலியை இணைவில் வைத்து கொள்ளுங்கள்

என் பழைய காதலன் என்னை அனுபவித்த கதை பகுதி 1

இந்த கதை என் பழைய காதலன் என்னை ஒளுத்தான் என்பதை விலாவாரியாக சொல்கிறேன் இந்த கதையை படித்து முடித்த உடன் உங்கள் கருத்துகளை எங்கள் முகவர்க்கு அனுப்பவும்