என் நண்பனின் முன்னாள் காதலி – 2

இந்த பகுதியில் ஷவரை திறந்து இருவரும் நாணய மோனிகாவை திருப்பி முதுகு பக்கம் கட்டி அனைத்து அவள் கூந்தலை தூக்கி முத்தம் கொடுக்க தொடர்கிறது.

என் நண்பணின் முன்னால் காதலி

இந்த காம கதை எனக்கு என்னோட நண்பனின் முன்னாள் காதலிக்கும் நடுவே இருந்த நடப்பு காமமாக மாறி உடல் உறவு வைத்த கதை.