என் மனைவி கொடுத்த இன்ப பரிசு – 2

சென்ற பாகத்தில் முடிவில் என் மனைவி ஆர்த்தி என்னிடம் ஒரு எதிர்பாராக விஷியத்தை சொல்ல நான் அதிர்ந்து போனேன் அதன் தொடர்ச்சி.

என் மனைவி கொடுத்த இன்ப பரிசு

இந்த கதை எனக்கு இப்படி ஒரு இன்பம் உண்மையில் நடந்தால் எப்படி இருக்கும் என்று நினைத்து எழுதிய ஒரு கதை. இதை படித்து விட்டு உங்களது கருத்துக்களை அனுப்பவும், குறிப்பாக பெண்கள் அனுப்பவும்.