என் மாமா மற்றும் மசாஜ் பையனுடன் ஓரினக்காம களியாட்டம்-பகுதி 2

மசாஜ் பையன் சுரேஷ், மாமாவுக்கு மசாஜ் பண்ணிவிட்டபின், இருவரும் ஓத்துக் கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்தபிறகு, சுரேஷை மடக்கி, நான், மாமா, சுரேஷ் மூவரும் எப்படியெல்லாம் குண்டியடித்து காம இன்பத்தை அனுபவித்தோம் என்பதை இந்த பகுதியில் சொல்கிறேன்.

என் மாமா மற்றும் மஸாஜ் பையனுடன் ஓரினக் காம களியாட்டம்

நான் கல்லூரியில் டிகிரி கோர்ஸ் இந்த வருடம் தான் சேர்ந்து படித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என் மாமா மீது எனக்கு எப்படி காம உணர்ச்சி உண்டானது என்றும், அவரும் நானும் எப்படியெல்லாம் செக்ஸ் அனுபவித்தோம் என்றும் இக்கதையில் சொல்லப் போகிறேன்