என் லெஸ்பியன் குடும்பம் – 5

இது என் லெஸ்பியன் குடும்பம் – 4 இன் தொடர்ச்சி முந்திய பாகங்கள் படிக்காதவர்கள் படித்துவிட்டு வரவும், என் சடங்கு எல்லாம் முடிந்து அன்று இரவு என்ன நடந்தது என்பதை நான் இந்த கதையில் சொல்கிறேன்.

என் லெஸ்பியன் குடும்பம் -4

இது என் லெஸ்பியன் குடும்பம் -3 கதையின் தொடர்ச்சி முதல் மூன்று பாகம் படிக்காதவர்கள் படித்துவிட்டு இந்த கதைக்கு வரவும் இந்தக்கதையில் வரும் அனைத்தும் கற்பனையே இப்போது கதைக்கு போகலாம்.

என் லெஸ்பியன் குடும்பம் – 3

இது என் லெஸ்பியன் குடும்பம் -2 கதையின் தொடர்ச்சி முதல் இரண்டு பாகம் படிக்காதவர்கள் படித்துவிட்டு இந்த கதைக்கு வரவும் இந்தக்கதையில் வரும் அனைத்தும் கற்பனையே இப்போது கதைக்கு போகலாம்

என் லெஸ்பியன் குடும்பம் – 2

என்னோட முலையை பிடித்து விளையாடிகிட்டு இருந்தவ திடீர் என்று எனது முலையை ஒரு அடி அடித்தால். நான் வழியில் துடித்தேன்.

என் லெஸ்பியன் குடும்பம்-1

இந்த கதையில் நன் எப்படி அம்மா ஆகா போகிறேன் என்பதை சொல்ல போகிரேன் கதையில் வரும் சம்பவங்கள் அனைத்தும் கற்பனையே.