என் கனவு தேவதை என் சித்திகள் -1

இந்த காமகதை எனது கற்பனை கதை, எனது இரண்டு சித்தியை எப்படி எல்லாம் ஓக்கணும் என்று நினைக்கிறேனோ அதை எழுதி இருக்கிறேன். படித்துவிட்டு சொல்லுங்கள்.