என் காமதேவதை மதுபிரியா – 2

வாங்க என் காம தேவதை மது பிரியாவுடன் முதல் பகுதியை தொடர்ந்து என்ன நடந்தது என்று பார்க்கலாம், அவளை எப்படி அனுபவித்தேன் என்று கேளுங்கள்.

என் காமதேவதை மதுபிரியா – 1

என் பெயர் கவின், எனக்கு மதுபிரியா என்ற ஒரு காம தேவதை இருந்தால், அவளை எப்படி உறவாடினேன் என்றுதான் பார்க்க போகிறோம்.