என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 12

எங்களை ஓரு ரூம் உள்ளே விட்டு சென்றாள் செல்வி அதை தொடர்ந்து மலாவை எப்படி நெருகினேன் இடையில் செல்வி எப்படி எப்படி வந்தாள் அவள் புண்டை எப்படி கிழிந்து பர்கலம் இந்த பகுதியில்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் -12

செல்வி தோழியை எனக்கு கொடுத்து தெரியும் மாலா நான், செல்வி ஒத்தது இந்த பகுதி முழுக்க சொல்ல போகிறேன் வாருங்கள்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 11

செல்வி தோழி ஒருத்தி என்னை ஓக்க ஆசை கொண்டு என்ன என்ன செய்தாள் அது செல்விக்கு தெரியுமா அவளை நான் எப்படி நெருங்கினேன் இதற்கு செல்வி என்ன செய்தாள் என்று இந்த பகுதியில் பார்க்கலாம்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 10

இந்த பகுதியில் நான் புதிதாக பார்த்து ரசித்த புண்டை தரிசனமும்.. அந்த ஓல் வெறியை அடக்கியா சாந்தி புண்டையும் எழுதி இருக்கிறேன்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 9

பாக்கியத்தை ஒப்பதை பார்த்த பெண் அவள் உமை அக்கா அவளை எப்படி ஓத்தேன் வாருங்கள்
ஒரு உமை பெண்ணை ஒத்தை எழுதி இருக்கிறேன்..

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 8

இந்த பகுதி செல்வி என் சுன்னியை ஊம்பியது பாக்கியம் அவளை மீண்டும் இந்த பகுதியில் ஒத்தத்தை எழுதி இருக்கிறேன் பாக்கியம் எப்படி எல்லாம் தவித்து இருந்தாள் என்று எழுதி இருக்கிறேன்..

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 7

எனது காம பசியை தீரத்தை பைங்கிளிகள் பாத்திங்கள் என்று இந்த கதையில் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன், எப்படி ஒவ்வொரு பெண்ணும் அனுபவிக்கிறார்கள் பார்க்கலாம்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 6

நான் முதன் முதலில் நக்கியா செல்வி புண்டையை மீண்டும் திறந்து பார்த்து நக்கினேன். செல்வி எனக்கு புண்டை விரித்த காரணம் எழுதி இருக்கிறேன்.அவள் அம்மா மொலை தரிசனம் கொஞசம்…

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் – 5

பாக்கியத்தின் குண்டி புண்டை கிழிந்த கதை அவள் குண்டியை கிழிக்க யார் காரணம் என்று எழுதி இருக்கிறேன்.

என் காம பசி தீர்த்த பைங்கிளிகள் பத்தினிகள் 4

இந்த பகுதியில் அவள் அருகே சென்று கன்னத்தை தடவ மெதுவாக கண் விழித்து பார்த்தால். கண்கள் முழுவதும் காமம் தெரிய அவள் முளை மேல் கை வைத்த பின்பு என்ன நடந்தது.