என் சித்தி தசரா! தங்கை பிரயா

இரு வாரமும் என் சித்தியின் கூதியையும், சூத்தையும் நன்கு ஓத்தேன். அதன் பின் அவளொட இரு மகள்கள் வந்த பின் அவளை ஓக்க நேரமே கிடைக்கல. இரவுநேரத்தில் அப்பப்ப தசராவை தனிமையில் கூட்டி கொண்டு போய் ஓப்பேன்.

என் சித்தி தசரா!! தங்கை கோபிகா 2

ஏண்டி உன்னையும் உன் ஒரு மகளையும் மட்டும் ஓக்குரன், மிச்சம் இனொரு மகள் இருக்கிறாள் அவல எப்ப கூட்டி கொடுக்க போற என்று கேட்க்க, முதல்ல ரெண்டு பெற ஓழு அப்புறம் அவல ஓக்கலாம் என்றாள்.

என் சித்தி தசரா! தங்கை பிரயா 1

இரண்டு வாரமாக எனது சித்தி கூதியையும், சூத்தையும் நல்லா ஓத்து தள்ளினேன். அதன் பிறகு அவளுடைய இரு மகள்களும் வீட்டுக்கு வந்துவிட எனக்கு அவளை ஓக்க வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை.

Scroll To Top