என் அத்தை மகளும் நானும் பகுதி 2

என் அத்தை மகளும் நானும் என்ற தலைப்பில் எழுதியுள்ளேன். எந்த உறவுகளை காயப்படுத்தவோ அல்லது துன்பப்படுத்தவோ இதை நான் எழுதவில்லை.

என் அத்தை மகளும் நானும்

ஒரு நாள் நான் அவள் குனிந்து வீட்டை பெருக்கிக்கொண்டு இருந்ததை பார்த்தேன், உள்ளே பிரா போடவில்லை அதனால் அவளது முலை நல்லாவே தெரிஞ்சிது.