என் அண்ணியில் ஆப்பத்தில் ஆப்பு 3

அவளது புண்டையை ஆசை திற நக்கி எடுத்தேன். என் கடப்பாரையை அவள் புண்டையில் சரக் என இறக்கினேன். அவள் ஆ வென கத்தினால். எனது வேகம் அதிகமானது. என்பல நாள் ஆசை இன்று நிறைவேறியது

என் அண்ணியின் ஆப்பத்தில் ஆப்பு 2

நான் அவள் முலையை நன்றாக கசக்கி பிழிந்தேன். என் சுன்னி கடப்பாரை ேபால் நின்று கொண்டு இருந்தது. அன்னியின் நைட்டியை ெமல்ல மெல்ல மேலோ உயர்த்தனேன்.

என் அண்ணியின் ஆப்பத்தில் ஆப்பு

அவளை நான் ஆசை தீர பார்த்து ரசித்து அவளின் புண்டையை நக்கி ேதன் குடிக்க ஆசையில் நான் கண்ட கனவு நினைவாகும் நாளை என்னி நான் காத்திருக்கிறேன்