என் அம்மாவிற்கு என்னால் பிறந்த மகன்

இது என் வாழ்வில் நடந்த மற்றும் ஒரு உண்மை சம்பவம் ஆகும் இக்கதையில் எனது அம்மாவும் எனது அப்பாவின் வப்பாட்டி அதாவது எனது சித்தியும் எனக்கு இரண்டு மகன்களை பெற்றுக் கொடுத்தனர்.

தலைப்பை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு சுன்னி நட்டுக்கொண்டு இருக்கும் என நினைக்கிறேன் வாருங்கள் கதைக்கு செல்வோம்.

என் அம்மாவிற்கு என்னால் பிறந்த மகன் 2

எண்டா என் புருஷனுக்கு இல்லாததா என்று சொல்லிக்கொண்டே வா வந்து என்னை செய் என்று சொல்லி படுத்தாள், அவளை பார்த்து மூடு ஏறி என் சுன்னி விரித்தது.

என் அம்மாவிற்கு என்னால் பிறந்த மகன்

நான் படுத்துக்கொண்டு என் பூளை செங்குத்தாக நிற்க வைத்து என் அம்மாவை அதன் மீது அமர சொன்னேன், அவளும் எழுந்து அதில் உட்க்கார அது நன்றாக உள்ளே சென்றது.

Scroll To Top